Prečo komunitná záhrada?

Prečo komunitná záhrada?

Partizánske, kedysi Baťovany, vznikli na idey priemyselného mesta v záhradách. Zámerom vtedajšieho hlavného architekta bolo, aby boli medzi typickými baťovskými domčekmi záhrady, kde sa môžu ľudia stretávať. Tieto záhrady postupne nahradila výstavba. Zostal už len posledný priestor - cca 2500 m2 v centre mesta, ktorý medzičasom slúžil ako ihrisko, ale momentálne chátra. Našim cieľom je navrátiť mu jeho historickú hodnotu a vytvoriť vibrujúci zelený priestor pre priľahlé komunity všetkých vekových kategórií, kde sa aktívne oddychuje. Na konci má byť priestor, ktorý ľudí spája a kde vedia užitočne tráviť čas.

Baťovianskou záhradou chceme vytvoriť raj pre všetky generácie, ktoré nemajú možnosť starať sa o vlastnú záhradku. Deti a mládež sa tak dozvedia, že aj v dnešnej dobe je možné vypestovať si nejakú plodinu a môže to trvať niekoľko mesiacov, čo obnáša množstvo práce s náradím, drobnými opravami a tiež to zlepší ich celkovú zručnosť.

Deti sa tiež dozvedia, ako správne skladovať či konzervovať vypestovanú zeleninu.

Kladieme dôraz na životné prostredie a snažíme sa aplikovať permakultúru, do ktorej chceme pritiahnúť užitočný hmyz, ktorý im pomôže bojovať so škodcami. Vybudujeme tu ukrýty pre vtáky, jašterice a ježe.

Vysadíme kvitnúce rastliny v podobe kvitnúcich lúk (časom by sme chceli kvitnúce lúky preniesť do celého mesta, pred obytné domy a záhrady, do parkov,...), ktoré budú priťahovať motýle a iné opeľovače.

Očakávame, že obyvatelia mesta, ale aj okolia sa budú môcť touto záhradou inšpirovať k tomu, aby si začali tiež vytvárať a budovať záhrady pred svojími panelákmi, či už úžitkové alebo okrasné.

Nájdu tu veľa prvkov, ktoré budú tvorené z recyklovateľného materiálu.

Podelíme sa o rady a tipy, ako pestovať rastliny a zeleninu súčasne, čo funguje a čo sa osvedčilo pri jej spolužití, kde hľadať inšpirácie.

Vytvoríme tu enviromentálne - náučné tabule, hravé pre deti, mládež a dospelých dôležité na získavanie nových poznatkov o rastlinách, zvieratách, životnom prostredí, o správnom recyklovaní, tvorení min. množstva odpadu.

Vytvoria sa tu outoorove triedy pre výučbu žiakov od MŠ až po dospelých a cez rôzne prednášky a workshopy sa bude záhrada meniť. S pomocou dobrovoľníkov, obyvateľov mesta, detí a seniorov sa dosiahne požadovaný úspech, ktorý búde slúžiť na oddych , zábavu a relax pre všetkých ...                                 Baťovianská záhrada

želaný stav v Baťovianskej záhrade zdroj pinterest

Aktivity pre deti / Hernička Agi

ozgaba.sk

KAjpgIMG_20190514_095439jpgIMG_20190620_100730jpgHernička Agi je určená pre deti od 1 roka, ale vítané sú aj deti mladšie. Je našou "srdcovkou", pretože vedieme svoje deti k samostatnosti a páči sa nám systém vzdelávania a hier s montessori prvkami. Herničku Agi vedú Antónia, vyštudovaná pedagogička a mama troch detí, a Marta, milá a vždy usmiata mamina dvoch detí, ktorá má dar si s deťmi rozumieť.  

Maria Montessori sa narodila v Taliansku v roku 1870.Vyštudovala Lekársku fakultu na Univerzite v Ríme a stala sa jednou z prvých lekárok v Taliansku. Na začiatku kariéry pracovala najmä s mentálne postihnutými deťmi. Revolučnú víziu vzdelávania zameraného na “pozorovaní a nasledovaní záujmov dieťaťa” však čoskoro rozšírila a úspešne uplatnila aj medzi zdravými deťmi. Svoje inovatívne myšlienky postupne rozširovala v Montessori materských školách po celom svete. Dvakrát bola nominovaná na Nobelovu cenu mieru. Maria Montessori zomrela v Holandsku v roku 1952.

Montessori pedagogika je rozsiahla a svetovo uznávaná metodická sústava pedagogiky.  Zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).

Vo veku 2 až 2,5 roka nastáva optimálne obdobie na rozvoj tvorivého a intelektuálneho potenciálu dieťaťa. Vtedy je najvhodnejšie, aby dieťa začalo pracovať v pripravenom Montessori prostredí v materskej škole. Deti v ňom môžu zdokonalovať svoje praktické zručnosti a získavať ucelené informácie o okolitom svete. Už v predškolskom veku začínajú spontánne písať, čítať a počítať. Cieľom Montessori pedagogiky je podporovať už v materskej škole prirodzenú túžbu detí učiť sa a vytvárať si pozitívny vzťah k ľuďom, k okolitému prostrediu, ale aj k sebe samému.

Praktický život

Oblasť praktického života je prvá oblasť, s ktorou sa deti po nástupe do Montessori materskej školy stretnú. Zahŕňa nácvik všetkých dôležitých zručností – starostlivosť o seba a okolie, zdokonalenie jemnej motoriky, lepšie ovládanie svojich pohybov. Tieto cvičenia pripravujú dieťa na reálny každodenný život tak, aby bolo schopné byť čo najviac samostatné. Je to cesta dieťaťa k hlbšej koncentrácii a ovládaniu svojho tela. Vďaka týmto cvičeniam a svojmu úspechu pri ich vykonávaní, si dieťa posilní svoju sebaistotu. Cvičenia praktického života sú základom, na ktorom dieťa stavia svoj ďalší rozvoj v iných oblastiach Montessori vzdelávania.

Zmyslová výchova

Rozvoj zmyslov začína už veľmi skoro po narodení. Dieťa vníma svoje okolie celým telom, nasáva vnemy ako špongia. Zmyslová výchova rozvíja a neskôr zjemňuje všetky zmysly dieťaťa. V Montessori pedagogike sa venujeme týmto zmyslovým oblastiam: rozvoj zraku, hmatu, sluchu, čuchu, chuti, schopnosti porovnávať hmotnosť (barický zmysel), rozlišovanie teploty a stereognostický zmysel (spojenie predstavivosti s hmatovým vnemom bez použitia zraku). Pomôcky zmyslovej výchovy sú navrhnuté tak, aby sa dieťa pri práci s nimi koncentrovalo vždy len na jeden typ zmyslového vnemu. Dieťa dostáva jasné informácie o predmetoch zo svojho okolia, ktoré ukladá do svojej pamäte a postupne je schopné triediť vnemy v mozgu. Takýto systém triedenia je základom hlbšieho porozumenia okoliu a svetu.

Matemalika

V každom z nás drieme matematická myseľ. Dôležité je, ako a kedy ju správne rozvíjať. Matematika ako ju poznáme my, pracuje s abstraktnými pojmami ako sú tvar, číslo, priestor, postupnosť. Montessori pedagogika má dokonale prepracovaný systém pomôcok, ktoré tieto pojmy dieťaťu objasnia v maximálne konkrétnej forme. Dieťa tým získa hlboké porozumenie a zároveň potvrdenie svojich matematických predstáv už v materskej škole. Práca s Montessori materiálom ho posúva od konkrétnej predstavy k matematickej abstrakcii tak potrebnej v každodennom živote.

Jazyk

Už okolo 4. roka deti často prejavujú živý záujem o písmená. Ak postupujeme podľa prepracovanej Montessori pedagogiky, dieťa má dostatok času venovať sa najskôr obohacovaniu slovnej zásoby a neskôr poznávaniu písmen, analýze a syntéze zvukov v slovách. V Montessori pedagogike sa deti od začiatku zoznamujú s písaným písmom, pretože je spojité, lepšie sa deťom píše a prináša pohľad na slovo ako celok. Tento dôležitý fakt vedie deti v neskoršom veku k čítaniu celých slov, ktoré sa u nich objaví akoby náhodou. Takto deti zažívajú zázrak čítania už počas starostlivosti v Montessori materskej škole.

 Kozmická výchova

Kozmická výchova, ako ju nazvala Maria Montessori, zahŕňa v sebe rôzne aspekty života. V tejto oblasti sa s deťmi venujeme pozorovaniu prírody, jej kolobehu života a zákonitostiam, pozorujeme výsledky pokusov, rozprávame sa o vesmíre a planétach. Deti sa stávajú objaviteľmi a výzkumníkmi. Kozmická výchova nie je zbieranie encyklopedických faktov, ale snaha o chápanie súvislostí a hľadanie si svojho jedinečného miesta na Zemi. 

Rešpektujúci prístup

K deťom pristupujeme s úprimnosťou a láskou. Naša komunikácia s deťmi je založená na rešpektujúcom a empatickom prístupe. Hranice nastavujeme citlivo, zrozumiteľne a trpezlivo. Pomáhame deťom rozvíjať sociálne zručnosti a emočnú inteligenciu. Doprajeme deťom slobodu, samostatnosť a s nimi prichádzajúcu zodpovednosť.

 • pripravené, podnetné, priateľské a radostné prostredie
 • možnosť starať sa o a vytvárať svoje prostredie – spoznávanie cez pohyb, praktickú „hmatateľnú“ skúsenosť, hravosť
 • podnetný materiál /pomôcky, hry/ pripravený pre každú oblasť
 • učenie vlastným tempom
 • podporovanie „senzitívnych“ fáz dieťaťa
 • veľa podnetov, hier, informácií z oblasti prírody a okolitého sveta (ako funguje…, ako sa vyrába…, ako vzniká…, prečo ihličie neopadáva, prečo má kôň chvost, prečo vidieť cez deň mesiac….
 • veľa pobytu vonku, možnosť naučiť sa pozorovať prírodu, jej zákonitosti, možnosž pracovať v záhradke a pestovať zeleninu, ovocie, bylinky.
 • hry zamerané na spoločenské spolunažívanie
 • ako riešiť konflikt, ako požiadať o pomoc, pozdravy, privítanie a uctenie si návštevy, spoznávanie okolitého sveta
 • pravidelné výlety, exkurzie, kultúrne podujatia
 • zmiešaná veková skupina
 • kvalifikovaní učitelia