Niečo o nás

Sme štyri bytosti, ženy, matky prepojené myšlienkou vytvoriť bezpečné a podnetné prostredie, v ktorom sa súlad s prírodou a chuť rozvíjať stane každodennou činnosťou. Túžime vybudovať komunitný priestor pre všetkých, ktorých záujmom je rásť spoločne v harmónii a prispieť ku krajšiemu životu v našom meste.

Antónia Gabrišová

Som mama troch krásnych detí a v radostnom očakávaní štvrtého - mama telom aj dušou. Bola som vždy rebelom, zaujímali ma veci, ktoré boli robené inak – tvorivo, zaujímavo, mimo normy. Vďaka mame som sa ocitla na strednej pedagogickej škole, ktorú som úspešne absolvovala a v povolaní učiteľky som sa našla. Viem, že vychovávať a vzdelávať je nikdy nekončiaci a dlhý boj, no vďaka svojim deťom pociťujem obrovskú zodpovednosť za ich vzdelanie. Sú mojou vizitkou. V súčasnosti tvorím, vymýšľam a vediem Herničku Agi s montessori prvkami. Zastávam inovatívne prístupy vo výchove a vzdelávaní. Verím v pedagogiku Márie Montessori, páči sa mi jej myšlienka permakultúry a výchova detí v prírode. Som iniciatívnou a ustavične hľadajúcou spôsoby, ako to pôjde a nie dôvody, prečo to nebude fungovať.


Marta Bajlová 

Som matkou 6 ročnej Agátky a 3 ročného Emila. Tvrdo pracujem od svojich 18tich rokov. Stojím nohami pevne na zemi, no snívam o lepšom svete, kde sa návrat k tradičným ľudským hodnotám a prírode spojí v jedno. Veľmi mi záleží na výchove a vzdelaní svojich detí, na ktoré som síce prísna, no všetko robím s láskou a citom. Ochota pomôcť druhým, či neublížiť živej duši sú pre mňa prvoradé. Veľmi rada behám, pričom čistím svoju myseľ, vzdelávam sa a rozvíjam prostredníctvom kníh a podporujem všetko, čo je spojené s kultúrou. Som otvorená novým možnostiam, v budúcnosti uvažujem o štúdiu v učiteľskom odbore, keďže môj vzťah k deťom je silný. V súčasnosti sa však venujem naplno svojim deťom a pôsobím v Montessori dielničke Agi spolu s Antóniou. Podporujeme a dopĺňame sa, odovzdávame si nápady a tvorivosťou sa vzájomne obohacujeme.

Silvia Bartlová

Som matka 2-ročného Adama a ďalšie dieťa nosím pod srdcom. V súčasnosti študujem na vysokej škole v odbore predprimárna a elementárna pedagogika. S lesnými materskými školami som sa po prvýkrát stretla počas obdobia vo Švajčiarsku. Myšlienka vytvoriť lesný klub v našom meste ma nadchla a moja túžba sa začala napĺňať. Verím, že sa moje deti budú môcť vzdelávať v krásnom a podnetnom prostredí. Viem, že učenie je proces, ktorý nikdy nezačína a ani nikdy nekončí. Prebieha neustále, každú minútu a sekundu. Zastávam zážitkové učenie a nie učenie z tabule. Myslím si, že práve skutočné a prežité vnemy dokážu človeka najviac naučiť. Som odhodlaná dať centru to najlepšie zo seba. Som presvedčená o tom, že deti sú našou budúcnosťou a preto ich treba vychovávať prísne, no s úctou, rešpektom a láskou. Cítim zodpovednosť nielen voči výchove svojho dieťaťa, ale všetkých tých, ktorí potrebujú pomocnú ruku.

Viera Petrašová

Som mama troch detí, ktoré ma neustále učia trpezlivosti, sebaovládaniu a láske. Práca s deťmi je mojím povolaním takmer 20 rokov a keďže som aktívna aj vo voľnom čase, rada podporím krásnu myšlienku lesnej materskej školy. Deti sú našou budúcnosťou. Mali by sme ich učiť láske k prírode, k ochote pomáhať si vzájomne, dávať bez nároku na odmenu a tiež k starostlivosti o životné prostredie. Mojou snahou je prispieť k vytvoreniu príjemného a kreatívneho prostredia, kde sa deti budú cítiť ako doma, v objatí pozitívnej energie, láskyplného tvorenia a spoločného trávenia nielen voľného času. Učiť sa vnímaním, skúsenosťami, zážitkom je pre deti tá najlepšia cesta. Poďme ju spolu tvoriť.